Radna verzija će biti prosleđena dalje radnim telima vlade

U radnoj verziji se navodi da država garantuje Crkvi i njenim crkveno-pravnim licima vršenje javnopravnih ovlašćenja u Crnoj Gori u skladu sa pravoslavnim kanonskim pravom i Ustavom SPC.

Vlada Crne Gore objavila je danas radnu verziju Temeljnog ugovora, koju su načelno uskladile radne grupe Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a koja će dalje ići radnim telima vlade u skladu sa uobičajenom procedurom.

Usklađena radna verzija, koja ima 20 članova, između ostalog, podrazumeva da će Mešovita komisija sastavljena od predstavnika dve strane utvrditi nepokretnu i pokretnu imovinu koja treba da bude vraćena Crkvi u vlasništvo ili za koju će država obezbediti pravičnu naknadu.

Autor: Tanjug AP

#Crna Gora

#spc

#ugovor