Ministarstvo spoljnih poslova Srbije objavilo je na sajtu ko je sve izuzet iz ove zabrane, kao i uslove pod kojima te osobe mogu da uđu u Bugarsku

Bugarska je svrstala Srbiju među države u crvenoj zoni, što znači da osobe koje dolaze iz naše zemlje ne mogu da uđu u Bugarsku.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije objavilo je na sajtu ko je sve izuzet iz ove zabrane, kao i uslove pod kojima te osobe mogu da uđu u Bugarsku. Kako se precizira, od zabrane ulaska izuzeta su deca mlađa od 12 godina, kao i putnici u tranzitu, u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja.

Zabrana ne važi ni za pogranične radnike, tj. osobe koja žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u državu članicu EU, Tursku, Srbiju ili Severnu Makedoniju, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice, kao i osobe koje žive u navedenim državama i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice.

Izuzetak važi i za bugarske državljane i strane državljane sa regulisanim boravkom u Bugarskoj i članove njihovih porodica, državljane EU, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske Konfederacije i članove njihovih porodica, koji dolaze iz država-članica EU, EEZ i Švajcarske Konfederacije.

Zabrana se ne odnosi ni na medicinske specijaliste, medicinske naučne radnike, socijalne radnike i njihove rukovodioce kada je cilj putovanja u vezi sa profesijom koju obavljaju. Iz zabrane su izuzeti i radnici koji učestvuju u dostavama lekova, medicinskih proizvoda i ličnih zaštitnih sredstava, medicinske aparature, uključujući njeno instaliranje i podršku, kao i državni zvaničnici i članovi njihovih delegacija.

Zabrana ne važi ni za diplomate, članove administrativno-tehničkog osoblja stranih predstavništava, službenike međunarodnih organizacija, vojna lica, službenike službi bezbednosti i javnog reda i mira, i humanitarne radnike prilikom obavljanja njihovih obaveza, kao i članovi njihovih porodici.

U Bugarsku mogu da uđu i vozači i stjuardi koji vrše međunarodni prevoz putnika, vozači teretnih motornih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta, posade plovila i osobe koje pružaju tehničku podršku plovilima, koja pri ulasku na teritoriju Bugarske obavljaju svoje službene dužnosti.

Posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa bugarskih javnih aerodroma i osobe koje tehnički opslužuju vazduhoplove takođe mogu da uđu u Bugarsku, kao i učenici, studenti i doktorandi koji žive u Srbiji, Grčkoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Rumuniji i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku radi školovanja. Isto važi i za učenike, studente i doktorande koji žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Srbiju, Grčku, Tursku, Severnu Makedoniju i Rumuniju, radi školovanja.

Iz zabane su izuzete i osobe koje dolaze iz država s kojima Bugarska ima sporazum o slobodnom prelasku granice na recipročnoj osnovi, ljudi koji putuju iz humanitarnih razloga u smislu odredaba Zakona o strancima u R. Bugarskoj, sezonski poljoprivredni radnici i radnici u oblasti turizma, strani državljani radi dobijanja ukaza o sticanju bugarskog državljanstva. Zabrana ne važi ni za strane studente, nosioce viza tipa „D”, dobijene po osnovu školovanja i druge osobe, koje su dobile odobrenje ministra zdravlja ili od njega ovlašćenog zamenika ministra, na osnovu pismenog predloga ministra, kada to nalažu posebno važni konkretni razlozi.

U Ministarstvu napominju da su osobe koje spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka oslobođene karantina ukoliko prikažu validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanom Covid-19 i negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja. Osobe koje spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, a koja poseduju samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (tj. nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti), određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica, koji poseduju samo jedan od traženih dokumenata dozvoljava se ulazak u Bugarsku uz određivanje karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana koji mogu prekinuti ako dobiju negativan PCR test u roku od 24 časa od ulaska u Bugarsku. Ukoliko ne poseduju sertifikat o vakcinaciji, niti sertifikat o preležanoj bolesti, niti negativan PCR test, određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana bez mogućnosti skraćivanja roka.

Deci uzrasta od 12 do 18 godina, koja dolaze iz država u crvenoj zoni, dozvoljava se ulazak sa negativnim PCR testom. U slučaju da ne poseduju test, određuje im se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Ukoliko imaju odobren boravak u Bugarskoj, karantin mogu prekinuti ako dobiju negativan PCR test u roku od 24 časa od ulaska u Bugarsku.

Autor: redportal.rs

#Buagrska

#COVID-19

#Srbija

#granica

#koronavirus

#ulazak