Sabor bi trebalo da izglasa izmene i dopune Krivičnog zakona

Hrvatski parlament bi do kraja maja trebalo da raspravlja o izmenama i dopunama Krivičnog zakona o zabrani javne upotrebe ustaškog pozdrava Za dom spremni, kojima se za nepoštovanje izmenjenog zakona predviđa zatvorska kazna od 6 meseci do 5 godina, piše danas zagrebački Jutarnji list.

Reč je o inicijativi koju je početkom ove godine pokrenuo predsednik Jevrejske opštine Zagreb Ognjen Kraus, posle 3 sastanka održanih sa predstavnicima parlamentarne većine i poslanika manjina s ciljem da se sankcioniše svaka upotreba ustaških, četničkih i fašističkih simbola.

U Nacrtu predloženih izmena se, prema pisanju Jutarnjeg, nalazi član prema kojem bi, kako se navodi, isticanje obeležja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima bilo sankcionisano.

- Ko u javnom prostoru koristi, javno ističe, nosi na odeći ili pokazuje u javnosti na drugi način simbole, parole, slogane, zastave, znakove, oznake, slike, imena, nadimke, nazive, pozdrave, pokliče, načine pozdravljanja, gestove, odore ili njihove delove ili druga obeležja fašističkog, nacionalsocijalističkog, ustaškog i četničkog pokreta ili režima ili njihovih vodećih osoba ili jedinica, biće kažnjen zatvorom od 6 meseci do 3 godine.

Nacrt predviđa i kazne od 6 meseci do 4 godine zatvora za kršenje ovog izmenjenog zakona u elektronskim i pisanim medijima, na internetu ili društvenim mrežama.

A za one koji proizvode, skladište, distribuiraju, prodaju, uvoze, izvoze, poseduju u većim količinama ili čine dostupnim javnosti materijal ovakvog sadržaja, predviđena je kazna od 1 do 5 godina zatvora.

Izuzetak od predviđenih kazni bi bili slučajevi kada se pomenuta obeležja koriste u svrhu građanskog obrazovanja, osudi ili odvraćanju od nedemokratskih pokreta ili režima, promociji umetnosti i nauke, istraživanju ili podučavanju o tim događajima.

Autor: Tanjug / redportal.rs

#Hrvatska

#Parlament

#fašizam hrvatska

#ustaški simboli

#ustaštvo

#za dom spremni

#zabrana ustaških