Pandemija je ukazala na neophodnost sistemskog pristupa i otvorenog dijaloga

PODGORICA: Svaka peta žena u Crnoj Gori je tokom proteklih 12 meseci bila žrtva nasilja, a pandemija je ukazala na neophodnost sistemskog pristupa i otvorenog dijaloga o zajedničkom odgovoru društva na nasilje.

Posebno je nephodna puna integracija u sistem ženskih nevladinih organizacija koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja, poručeno je na strateškom dijalogu predstavnika UNDP-ja, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i ženskih nevladinih organizacija.

Autor: Tanjug

#Borba protiv nasilja

#Crna Gora

#nasilje nad ženama