Povodom 22. aprila - Dana Grada

BANJALUKA: Zainteresovana pravna i fizička lica sa područja grada od 18. februara mogu da dostave svoje inicijative za dodelu nagrada i priznanja povodom 22. aprila - Dana Grada.

Poziv je otvoren do 5. marta. Inicijative je potrebno dostaviti Skupštini grada Banjaluka, Komisiji za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara broj 1, 78 000 Banjaluka.

Odlukom o nagradama i priznanjima, ustanovljene su sledeće nagrade i priznanja:

🔑 Ključ Grada Banjaluka, sa poveljom Počasni građanin Grada Banjaluke (kao poseban vid priznanja za dela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva);

🔔 Zlatni grb Grada Banjaluka (za izuzetan doprinos u razvoju grada, negovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezutlate i uspehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umetnosti i sporta);

📜 Plaketa Grada Banjaluka (za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana dela i ispoljenu hrabrost);

🥇 Nagrada Grada Banjaluka mladima (kao poseban vid priznanja, za značajna ostvarenja u svim oblastima života; uz novčanu nagradu dodeljuje se i diploma).

Nagrade i priznanja mogu se dodeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Inicijative moraju biti obrazložene, naročito: biografija za fizička lica, odnosno reference za pravna lica, razloge koji su uticali na podnošenje inicijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te predlog nagrade za kandidovano lice.

Kako je navedeno u pozivu, s obzirom na to da manifestacija povodom 22. aprila nije održana 2020. godine, inicijative za dodelu nagrada i priznanja za 2020. godinu biće razmatrane u ovoj godini.

Kompletan javni poziv možete pogledati OVDE.

Autor: redportal.rs

#BANJALUKA

#Nagrada

#aprilske nagrade

#nagrade